Pasemski stereotipi

Lahko sodimo pse po videzu? 

Pogosto se domneva, da lahko glede na pripadnost določeni pasmi sklepamo o temperamentu in značaju posameznega psa. Tako lahko pri opisih pasem preberemo, da so psi določene pasme na primer vztrajni, inteligentni, živahni, odzivni, pozorni, zvesti…

Pa lahko glede na pasemsko pripadnost res sklepamo o temperamentu in značaju posameznega psa? 

Tega vprašanja se je lotila mednarodna skupina raziskovalcev, rezultati raziskave pa so bili objavljeni spomladi 2022 v reviji Science.

Prinašalec pri prinašanju umetne divjadi

Podatki, ki so bili uporabljeni v raziskavi, so bili zbrani v projektu Darwinova barka. V raziskavi so bili uporabljeni podatki iz izpolnjenih vprašalnikov o fizičnih in vedenjskih značilnostih več kot 18.000 psov (49 % pasemskih).
Pri več kot 2000 psih, za katere so bili izpolnjeni vprašalniki, so raziskovalci tudi sekvencirali* DNK.

Rezultati raziskave kažejo, da na podlagi pripadnosti določeni pasmi ne moremo zanesljivo napovedati vedenja individualnega psa. Raziskovalci so ugotovili, da se vedenjske lastnosti, ki se jih pripisuje modernim pasmam, dedujejo poligensko***, so odvisne od vpliva okolja in se bolj ali manj pogosto pojavljajo pri vseh pasmah. Na podlagi dobljenih rezultatov so raziskovalci mnenja, da ta vedenja izvirajo iz prilagoditev, ki so nastale pred oblikovanjem modernih pasem.

Ali bo imel pes rad otroke ni odvisno od pasme. 

Resasta vižla Ox in njegov prijatelj Miha. (Foto: Tina Nagode) 

Genetika VS Okolje

To nikakor ne pomeni, da velja popularen mit, da je pasji mladič nepopisan list in je vse odvisno od tega, kako ga vzgojimo. Znanost je dosledno (tudi v tej raziskavi) pokazala, da je vedenje, ki ga vidimo, rezultat interakcije med naravo (genetiko) in vzgojo (okoljem) pri posamezniku.

Terier pri enem od svojih najljubših opravil. 

To tudi ne pomeni, da lahko pri izbiri psa zanemarimo pripadnost določeni pasmi, saj večina vprašanj v tej raziskavi ni spraševala po vedenjih, za katera se selektivno vzreja različne pasme. Z drugimi besedami, to ni bila raziskava o delovnih lastnostih psov različnih pasem. V raziskavi torej niso bili zajeti človeku pomembni pasemsko specifični vedenjski vzorci, ki so rezultat umetne selekcije – na primer pašnja, čuvanje, obramba, lov, prinašanje… (z vsemi pripadajočimi fizičnimi značilnostmi, zaznavanji in zbirko nagonov, ki so potrebni za opravljanje teh vedenjskih vzorcev).

Hrvaški ovčar pri delu z ovcami

Kaj torej to pomeni v praksi?

Lahko sklepamo o vedenju psa po njegovem videzu / pasmi?
Seveda na podlagi genetike določenega psa ne moremo z gotovostjo predvideti, kako se bo ta pes obnašal, saj je rezultat odvisen od velikega števila spremenljivk. Je pa lahko pasma psa izhodišče za naša pričakovanja.

Tako nas nikakor ne sme presenetiti, če bo naš ovčar poskušal umiriti razigrane otroke tudi z lajanjem in ščipanjem. Ali če nas bo pastirski varuh črede hotel ščititi pred serviserjem. Ali če se bo terier odločil, da spada mačka, tako kot podgane in miši, med škodljivce, ki jih je treba uničiti. Ali če lovski gonič ne bo slišal naših klicev, ko ga bo nos odpeljal po sledi divjadi…

Ne moremo pa na podlagi pasme predvideti nekaterih njegovih značajskih lastnosti, kot na primer, kako dobro se bo počutil v družbi tujih psov, kako hitro se bo postavil po robu strašljivemu, neprijetnemu ali nadležnemu dražljaju, ali bo iskal bližino človeka ali bo bolj zadržan… Za sklepanje o teh lastnostih bo do določene mere pomagalo, če bomo poznali značajske lastnosti njegovih staršev in drugih bolj ali manj bližnjih sorodnikov.

Beagle na sledi

OPOMBE 

*Darwinova barka (Darwin’s Ark https://darwinsark.org/) je odprta zbirka podatkov, kjer lahko vsi  lastniki psov prispevajo k znanosti tako, da izpolnijo validirane vprašalnike o značilnostih svojih  psov in prispevajo vzorec za analizo DNK. 

**DNA sekvenciranje je proces določanja zaporedja nukleotidov v DNK. 

*** poligensko dedovanje je dedovanje lastnosti, ki jo določa več genov 

VIRI 

Morrill K, Hekman J, Li X, McClure J, Logan B, Goodman L, Gao M, Dong Y, Alonso M, Carmichael E, 
Snyder-Mackler N, Alonso J, Noh HJ, Johnson J, Koltookian M, Lieu C, Megquier K, Swofford R, 
Turner-Maier J, White ME, Weng Z, Colubri A, Genereux DP, Lord KA, Karlsson EK. Ancestry-inclusive dog genomics challenges popular breed stereotypes. Science. 2022, 376(6592): p.eabk0639. 

Psychology Today. It’s Best Not to Judge Dogs by Their Covers. 2022. Dostopno na spletu: 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/202205/it-s-best-not-judge-dogs-

The cognitive canine. Dogs, personality, and breed with dr. Jessica Hekman. 2022. Dostopno na 
spletu: https://thecognitivecanine.com/blog/dogs-personality-and-breed-with-dr-jessica-hekman/ 

The dog key. Understanding changes everything. 2018. Dostopno na spletu: 
https://www.thedogkey.com/science.html

Wikipedia. DNA sequencing. 2022. Dostopno na spletu:  
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_sequencing

Posted on